دادگاهی در سودان 7 مرد را به دلیل آرایش کردن دستگیر و جریمه کرد. این مردان که به عنوان مدل برای شرکت در شوی لباس در خارطوم (پایتخت سودان) مشغول بودند توسط پلیس دستگیر شدند. پلیس سودان برای تادیب این افراد هر کدام را نزدیک به ۸۰ دلار جریمه کرد. در ضمن زنی که این مردها را آرایش کرده بود نیز به دلیل انجام این عمل شنیع دستگیر شد.

دستگیری 7 مرد زنونه پوش + تصاویر

x9532gwh
ادیب – یکی از قضات سودان – در این رابطه اعلام کرد: از دید دادگاه این افراد با چنین عملی، بی نزاکتی بزرگی را مرتکب شدند چراکه آرایش کردن مردها عملی زننده است و آرایش آنها توسط یک زن نیز غیر قانونی می باشد.
pklmzd2o
او همچنین افزود: دفاع از این نوع اعمال قبیح نیز، ۸۰ ضربه مجازات را در پی دارد. انجام اینگونه اقدامات در سودان چندان هم عجیب نیست؛ سال پیش نیز لبنا حسین (یکی از مقامات سودان در سازمان ملل) به دلیل پوشیدن شلوار محکوم و گناهکار شناخته شد.
xb6r1epk
http://up.takdooneh.com/up/turkenaz/Pictures/arayesh%20mard.jpg