افسرده‌ترین کشورهای جهان

به‌تازگی آماری از کشورهایی که بیشترین مصرف داروهای ضدافسردگی را دارند، منتشر شده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارشی تحت عنوان «نگاهی به بهداشت جهانی» اعلام کرد: کشورهای پیشرفته، بیشترین مصرف کننده داروهای ضدافسردگی در جهان هستند.

بر اساس داده‌های آماری، ایسلند در رتبه اول، استرالیا دارای رتبه دوم و شیلی در پایین‌ترین رتبه میان ۲۸ کشور پرمصرف داروهای ضدافسردگی قرار دارد.

فهرست کشورهای افسرده جهان

افسرده‌ترین کشورهای جهان

دسترسی آسان به این نوشته لینک کوتاه
QR Code For:  افسرده‌ترین کشورهای جهان